Return & Exchange - DC GARMENT FACTORY

Return & Exchange

 

 

CHÍNH SÁCH RETURNS:Người tiêu dùng  có thể trả lại hoặc trao đổi các mặt hàng lên đến 14 ngày sau khi nhận được đơn hàng đã đặt. 
Sản phẩm phải được gửi lại ở tình trạng ban đầu, bao bì ban đầu và không có nhãn hàng bưu phí đã 
sử dụng trước đó. Các phí vận chuyển thì không được hoàn lại.

 

Tất cả các khoản hoàn trả phải được gửi kèm theo phiếu gửi hàng. Ngoài ra, các khoản hoàn lại phải 
được vận chuyển bằng dịch vụ cung cấp số theo dõi và bảo hiểm, vì DC Garment sẽ không chịu trách nhiệm 
cho các gói bị trì hoãn hoặc bị mất. Bất kỳ khoản hoàn trả nào không tuân thủ ở trên có thể bị từ chối 
theo quyết định của DC Garment.

 

Tất cả hàng hoá sẽ được kiểm tra và việc hoàn trả sẽ được xử lý trong vòng 14 ngày làm việc. 
Chúng tôi sẽ liên lạc với người tiêu dùng khi quy trình hoàn tất. Có thể mất tối đa 10 ngày làm việc 
để khoản tiền được ghi có vào tài khoản ngân hàng của người tiêu dùng, tùy thuộc vào ngân hàng hoặc 
công ty phát hành thẻ của người tiêu dùng.

 

Các đơn hàng trực tuyến cũng có thể được trả lại tại cửa hàng DC Garment. Chúng tôi có thể đổi hàng 
cho người tiêu dùng với một sản phẩm có kích thước khác nhau nhưng cùng chủng loại và giá tiền trên 
trang web hoặc hoàn lại tiền. Hoàn phí sẽ không được trả trực tiếp trong cửa hàng, nhưng được tiến 
hành các thủ tục thanh toán hoàn trả  thông qua hệ thống của chúng tôi trong vòng 14 ngày làm việc

 
Quay trở lại Địa chỉ:
DC Garment AS.
Stjernemyrveien 36
0673 Oslo
Norway

 
Nhà máy sửa chữa:
Cty TNHH DC Garment.
39 Nguyễn Văn Tiết
Lai Thiệu, Thuận An
Việt Nam